[:nl]KupiWORLD[:en]KupiWORLD[:ru]KupiМИР[:]

El Kupi is de leverancier voor al uw online zaken op het gebied van websites en hosting. Wij helpen u van A tot Z met uw online zaken.

[:nl]

Wie we zijn en wat we doen

El Kupi is de leverancier voor al uw online zaken op het gebied van websites mobiele applicaties en hosting. Wij helpen u van A tot Z met uw online zaken. El Kupi is een jonge, creatieve en frisse organisatie, die beschikt over een ruime kennis van de hedendaagse technologieën en ervaring op het gebied van online zaken die positief bijdragen aan uw bedrijfsresultaat. In het hedendaagse leven is een website niet meer weg te denken en de vele mogelijkheden die de online wereld biedt zijn ongekend. Een website kan vele doelen voor uw organisatie vervullen, zo kan het simpelweg een visitekaartje zijn, maar het kan ook meer verkopen realiseren voor uw organisatie.

Wij hechten veel waarde in service en geloven sterk in persoonlijke aandacht. Uw succes is immers ons succes! Wij zijn een flexibele organisatie die snel inspeelt op veranderingen in de markt, dicht bij u staat en streeft naar de perfecte prijs/kwaliteitsverhouding. Wij zorgen er altijd voor dat wij op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen de branche, zodat u hier uw voordeel mee kunt doen.

Waarom El Kupi

Wij werken met gespecialiseerde en ervaren programmeurs vanuit oost Europa. Hun bieden kwaliteit, wij bieden absoluut de laagste prijs en garantie. Hoe komen we aan die lage prijs, vraag je jezelf af? Personeel in oost Europa is veel goedkoper dan we in Nederland zijn gewend. Programmeurs hoeven maar een computer taal te kennen en meest hongerige en slimme krachten komen van het oosten vandaan. Wij bieden echter kwaliteit en garantie volgens alle zowel europees gezien als nederlandse regels en wetten. Hiermee kunnen we goedkope prijzen en beter kwaliteit dan een Nederlands bedrijf bieden.

Clients

Onze klanten zijn zowel startende als inmiddels runnende bedrijven, die geen tijd willen of kunnen gebruiken in online wereld, maar hun tijd rationeel investeren in waar ze goed in zijn. Laat ons maar doen waar wij goed in zijn! Voor meer info, check our portfolio!

Of je nou in mode, muziek of detailhandel zit. Wij hebben de meest geschikte aanpak voor elk branche.

[:en]

Who we are and what we do

El Kupi is the supplier for all your online business in the area of websites  mobile applications and hosting. We are able to help you from A to Z with your online business. El Kupi is a young, creative and fresh organization, which has wide knowledge of contemporary technologies and experience in online business which contributes positively  result within your organization. In contemporary life, a website is not indispensable anymore and the possibilities offered by the online world are unprecedented. A website can accomplish many goals for your organization, so it may just be a business card, but it can also achieve more sales for your organization.

We place a lot of value in service and strongly believe in personal attention.After all, your success is our success!  We are a flexible organization that responds quickly to changes in the market, stays close to you and guarantees the perfect price / quality ratio.We always ensure that we are aware of the latest developments in the industry, so you can do your advantage here.

Why El Kupi?

We work with specialized and experienced programmers from east Europe.They offer quality, we offer absolutely the lowest price and guarantee. How do we get those low prices, you ask yourself? Because the labor force in eastern Europe is much cheaper than we are used in the Netherlands, but the programmer language always stays the the same for all countries and most hungry and smart forces still coming from the East. However, we offer quality and warranty as well as all european as Dutch rules and laws. This allows us to offer cheaper prices and better quality than a Dutch company.

Clients

Our customers are as well as mainly starting as already runing companies that will not spend time in online world, but rationally invest in something they are good at. Let us do our job.  For more info, check our portfolio.

Whether you work with fashion, music or retail, we have the most appropriate approach for each branch.

[:ru]

Кто мы и что мы делаем

ElKupi является поставщиком онлайн услуг в сфере хостинга, создания сайта и его мобильной версии для всех видов бизнеса. Мы можем помочь Вам и провести Вас по всему пути создания Вашего личного онлайн – бизнеса от А до Я. ElKupi – это молодая, творческая и уникальная организация, которая имеет обширные знания в различных современных технологиях и опыт в онлайн-бизнесе, который может кардинально поменять пути развития Вас и Вашего бизнеса. В современной жизни сайт не является абсолютной необходимостью и раскрывает большие возможности, предлагаемые в интернет-мире. Веб-сайт может выполнять множество целей для вашей организации: быть Вашей визитной карточкой, платформой для продаж товаров, способом рекламы и основой всего Вашего проекта.

Больше всего мы верим в личный подход к каждому отдельному клиенту и ценим Ваше к нам доверие. Ваш успех – это и наш успех! Мы быстро реагируем на изменения на рынке, остаёмся рядом с вами и гарантируем идеальное соотношение цены к качеству. Мы всегда гарантируем качество, осведомленность во всех трендах Вашей и других областей и отраслей.

Почему ElKupi

Наша команда работает с опытными Европейскими специалистами. Мы предлагаем качество, низкие цены и предоставляем гарантии. Языки программирования, как и знания, опыт, навыки остаются такими же и не меняются в зависимости от места проживания или условий, чего, к сожалению, не скажешь о цене вопроса. Цена услуг, предоставляемых голландскими студиями превышает наши цены в разы, а сроки исполнения, как, впрочем, и качество, не обещают быть ничуть лучше. ElKupi – это студия, включающая в себя лучших специалистов Восточной Европы и России. Мы предлагаем лучший сервис с голландскими стандартами, низкими ценами и в короткие сроки.

Клиенты

Наши клиенты, будь то уже существующая и оперирующая компания, или же стартап, – это организации, которые ценят своё время и силы. Время, которые другие компании тратят на понимание серверов, поиск сотрудников, корректировку и поддержку своих сайтов, наши клиенты тратят на развитие своих собственных продуктов, продвижение на рынок и рекламу.

Для большей информации просим Вас ознакомиться с нашим портфолио.

[:]